Παλιές τεχνικές προστασίας των ξύλινων κατασκευών

Παλιές τεχνικές προστασίας των ξύλινων κατασκευών

Παλιές τεχνικές προστασίας των ξύλινων κατασκευών

Παλιές τεχνικές προστασίας των ξύλινων κατασκευών

Το ξύλο αποτελεί αναμφίβολα ένα φυσικό υλικό που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Είναι όμως ένα ιδιαίτερο υλικό με πολυσύνθετη χημική σύσταση και για αυτό οι χρήσεις του απαιτούν ειδικές γνώσεις και εμπειρία.

Οι παλιοί τεχνίτες γνώριζαν πολύ καλά το ξύλο. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι στην αρχαία Ελλάδα, τέκτονας (δηλ. αρχιτέκτονας) ονομάζονταν ο πρωτο-μάστορας, ο πολύπειρος τεχνίτης διαφόρων κατασκευών από ξύλο, ιδίως ξυλουργός, ναυπηγός ή οικοδόμος. («τέκτονες ἄνδρες, οἵ οἱ ἐποίησαν θάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλήν» Ομήρου Ιλιάδα).

Πλήθος από ξύλινες κατασκευές και τεχνουργήματα, που έχουν υλοποιη

Το ξύλο στην πολιτιστική κληρονομιά των Κυκλάδων

Το ξύλο στην πολιτιστική κληρονομιά των Κυκλάδων

Το ξύλο στην πολιτιστική κληρονομιά των Κυκλάδων

Το ξύλο στην πολιτιστική κληρονομιά των Κυκλάδων

Η περιορισμένη ανάδειξη της αξίας του ξύλου ως στοιχείου της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, παρά τη συνεχή και πολυδιάστατη αξιοποίησή του, οδηγεί σταδιακά στην καταστροφή αξιόλογων κατασκευών του παρελθόντος, εξαιτίας βιολογικών παραγόντων και ανακαινίσεων, ειδικά σε περιοχές όπως είναι οι Κυκλάδες, όπου η έλλειψη ξυλοπαραγωγικών δασών έχει δημιουργήσει μία διαχέουσα άποψη περί απουσίας τέτοιων κατασκευών. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν ο εντοπισμός και η καταγραφή ξύλινων δομικών ή σταθερών διακοσμητικών στοιχείων ή μηχανισμών που κατασκευάστηκαν μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα σε νησιά των Κυκλάδων (Φολέγανδρος, Μήλος, Κίμωλος, Κύθνος, Ανάφη, με έμφαση στη νήσο Σίκινο) και στη μελέτη των πιο αντιπροσωπευτικών και πιο αξιόλογων από αυτά, με προσδιορισμό του είδους ξύλου που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους, έχοντας ως απώτερο στόχο την προβολή και την προστασία τους.

Παιδική χαρά

Παιδικές χαρές – Σχεδιασμός & τεχνολογία

Παιδικές χαρές – Σχεδιασμός & τεχνολογία

Παιδική χαρά

Παιδική χαρά

Παιδική χαρά (playground) είναι ένας χώρος ειδικά σχεδιασμένος και διαμορφωμένος για να επιτρέπει στα παιδιά να παίζουν εκεί με ασφάλεια. Είναι συνήθως σε εξωτερικούς χώρους. Τα παλαιότερα χρόνια τα παιδιά έπαιζαν στους δρόμους και στις αλάνες, δεν είχαν διαμορφωμένους χώρους. Τον 19ο αιώνα, ψυχολόγοι και παιδαγωγοί, όπως ο Friedrich Fröbel, πρότειναν παιδικές χαρές για να αναπτύξουν τα παιδιά την αίσθηση του δίκαιου παιχνιδιού και των καλών τρόπων. Στη Γερμανία, δημιουργήθηκαν παιδικές χαρές σε σχολεία , και η πρώτη παιδική χαρά έγινε σε ένα πάρκο, στο Μάντσεστερ το 1859.

Σελίδα 2 από 2