Ξυλεία για Στέγες

Πρόκειται για πριστή ξυλεία για στέγες και ξυλοκατασκευές σε όλη την γκάμα των προϊόντων όπως: τάβλες, μισόταβλες, σκουρέτα, καδρόνια, μαδέρια, δοκάρια, κολόνες από ξυλεία ξηραντηρίου Ευρωπαϊκού και Ελληνικού έλατου, Πεύκου, Ερυθρελάτης, σε όλες τις διαστάσεις της αγοράς. Η πριστη ξυλεια για στεγες είναι πιστοποιημένη, με σήμανση CE σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα Ε5 πλανισμένη και με λείες επιφάνειες για εμφανείς στέγες, μπαλκόνια, σκάλες, χαγιάτια, υπόστεγα, κατασκευές υπαίθρου (πέργκολες, κιόσκια, περιφράξεις κ.α.). Η πριστη ξυλεια για στεγες διατίθεται και εμποτισμένη με επιτρεπόμενα φιλικά προς το περιβάλλον άλατα βορίου και χαλκού για μεγάλη διάρκεια και προστασία από μύκητες και έντομα.