Μερικές αλήθειες για το είδος ξύλου Παουλώνια

Παουλώνια

Παουλώνια

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αρκετή και μεγάλη συζήτηση στην ελληνική αγορά, σχετικά με το νεοεισερχόμενο δένδρο Paulownia (Παουλώνια ή Παυ-λώνια) το οποίο έχει πολύ έντονα διαφημιστεί:

1) Τόσο για την γρήγορη ανάπτυξη των δένδρων με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση.

2) Όσο και για τις εξαιρετικές ιδιότητες που έχει το ξύλο του δένδρου.

Το πρώτο, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την γρήγορη ανάπτυξή του είναι αληθές σε μέγιστο βαθμό.

Το δεύτερο ωστόσο, κρύβει αναλήθειες που δυστυχώς έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά.

Φυτεία είδους Paulownia

Φυτεία είδους Paulownia

Φυτεία είδους Paulownia

Η Παυλώνια ή Παουλώνια (Paulownia sp) είναι γένος φυτών που φύεται στην Ασία, ανήκει στην οικογένεια Paulowniaceae και αποτελείται από 17 είδη, με κυριότε-ρο το είδος Paulownia tomentosa. Είναι ένα είδος που έχει μεταφυτευτεί σε πολλά μέρη του πλανήτη, για δασικές φυτείες.

Η Paulownia tomentosa φύεται κυρίως στην Κορέα και την Ιαπωνία, ενώ τα περισσότερα είδη της απαντώνται και στην Κίνα.

Στην Ιαπωνία η Paulownia έχει ιστορική σημασία καθώς, εκτός από την χρήση του ξύλου σε διάφορες χειροτεχνικές κατασκευές ως Κιρί (Kirie είναι η παραδοσιακή τέχνη χαρτοκοπτικής στην Ιαπωνία), χρησιμοποιείται επίσης και για την κατασκευή μουσικών οργάνων.

Τα δένδρα του γένους Paulownia είναι ταχέως αναπτυσσόμενα και μπορούν να φτάσουν σε ύψος έως και 20 m, με διάμετρο κορμού 60 cm έως 120 cm. Σημειωτέον, το ξύλο του είδους αυτού είναι πολύ μαλακό, πολύ ελαφρύ, ευθυτενές, και ανήκει από άποψη δομής, στα δακτυλιόπορα είδη.

Το εγκάρδιο του έχει χρώμα ανοιχτό γκρι με καφετί δακτυλίους, ενώ το σομφό είναι σχεδόν λευκό. Είναι ιδιαίτερα εύκολο στη μηχανική κατεργασία, και θα λέγαμε ότι μοιάζει κάπως, σε φυσικά χαρακτηριστικά, με τη Λεύκη (Λεύκα). Πρόσθετα, το είδος αυτό έχει χαμηλή ανθεκτικότητα σε έντομα.

Οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του ξύλου αυτού, από φυτείες Paulownia στην Ουγγαρία, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Koman et al. 2017), σε σύγκριση με άλλα είδη ξύλου.

Έχουν γραφεί τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό τύπο, πολλές ανακρίβειες για την ποιότητα του ξύλου αυτού και για τις πιθανές τελικές χρήσεις του.

Ενδεικτικά, για λόγους σύγκρισης, πρέπει να τονίσουμε ότι σήμερα υλοτομούνται ποσότητες ξύλου Καστανιάς και Ακακίας, μικρών δια-μέτρων (12-25 cm), από δασικές φυτείες, που είχαν ενταχθεί στον Kαν. 1258/1999, και οι μόνες χρήσεις τους σήμερα είναι για ενεργειακούς σκοπούς (καυσόξυλα, pellets). Oι τιμές μάλιστα της στρογγυλής αυτής ξυλείας δεν υπερβαίνουν τα 80 ευρώ το κυβικό μέτρο (m3).

Κατά συνέπεια, ένα ξύλο είδους Paulownia με τόσο χαμηλές μηχανικές ιδιότητες, κατώτερες της Λεύκης, με μικρή βιολογική ανθεκτικότητα, δεν δύναται στην ελληνική αγορά να πωληθεί σε τιμές 300 και 500 ευρώ το κυβικό μέτρο (m3).

Τέτοιες τιμές αναφέρονται σε άρθρα που εντοπίστηκαν στο ελληνικό διαδίκτυο. Οι τιμές αυτές είναι εξωπραγματικές!

Παραθέτουμε παρακάτω την τεχνική επιχειρηματολογία μας:

  • Η ξυλεία του είδους Paulownia είναι ακατάλληλη για οποιαδήποτε εξωτερική ή ημιεξωτερική εφαρμογή λόγω της ανεπαρκούς βιολογικής ανθεκτικότητας της.
  • Χρήσεις του Paulownia σε έπιπλα: Ουδέν ανακριβέστερο! Η ξυλεία της Λεύκης με την οποία ομοιάζει, έχει σήμερα ελάχιστες χρήσεις στην επιπλοποιία.
  • Η ξυλεία Paulownia μπορεί να γίνει καπλαμάς με σχετική ευκολία: Υπάρχουν σήμερα ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις για να υλοποιήσουν κάτι τέτοιο;
  • Δεν είναι εφικτό η ξυλεία αυτή να χρησιμοποιηθεί για ξύλινα μουσικά όργανα, όπως έχει γραφτεί σε διάφορα άρθρα, διότι τα ελληνικά μουσικά όργανα (μπουζούκι, κιθάρα, τζουράς, λύρα) κατασκευάζονται παραδοσιακά από τα υψηλής ακουστικής, είδη Ερυθρελάτης, Ελάτης, Καρυδιάς, Κέδρου και Σφενδαμιού.
  • Αναλήθειες είναι επίσης τα όσα γράφτηκαν για χρήση του είδους αυτού στον κλάδο ξύλινων μέσων συσκευασίας. Το είδος Paulownia δεν έχει τις απαραίτητες μηχανικές αντοχές, ούτε για παλέτες, ούτε για κιβώτια. Θραύεται εύκολα. Τα είδη ξύλου, Λεύκη, Ελάτη, Πεύκο, κυριαρχούν στον κλάδο αυτό.
  • Η χρήση του ξύλου της Paulownia στην ξυλογλυπτική: Θεωρούμε εντελώς αδύνατη τη χρήση αυτού του είδους στην ξυλογλυπτική. Το είδος αυτό είναι ελαφρόξυλο και θραύεται πάρα πολύ εύκολα.
  • Εξαιτίας της χαμηλής σκληρότητάς του, δεν προτείνεται και δεν είναι ρεαλιστική η χρήση του σε δάπεδα, κουφώματα, παρκέτα, για προφανείς τεχνικούς λόγους.

Ενδεικτικές χρήσεις του ξύλου

paulownia ;΄δεντρα

Πολύ πιθανή θα μπορούσε να είναι η αξιοποίηση του Paulownia ως πρώτη ύλη για πελλέτες (pellets), αν και το ειδικό του βάρος είναι χαμηλό.

Γενικά, χωρίς να αμφισβητούμε τα δασοκομικά στοι-χεία της μελέτης του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, της Θεσσαλονίκης (Βιβλιογραφία Νο 5), σχετικά με τις αποδόσεις βιομάζας από τις φυτείες του είδους Paulownia, και τους αναφερόμενους φυτευτικούς συνδέσμους, επιθυμούμε να τονίσουμε ότι από πλευράς ξυλοπονίας, το είδος αυτό υστερεί σημαντικά σε φυσικές, μηχανικές και βιολογικές ιδιότητες ακόμα και έναντι της Λεύκης που προέρχεται από φυτείες.

Ως εκ τούτου, η παραγόμενη ξυλώδης βιομάζα δεν θα τύχει υψηλών τιμών ανά κυβικό μέτρο (m3), υπό τις πα-ρούσες συνθήκες της ελληνικής αγοράς προϊόντων ξύλου και επίπλου.

Συμπερασματικά λοιπόν, το ξύλο Paulownia δεν έχει πολύτιμες φυσικές και μηχανικές ιδιότητες, με ευρεία χρήση εφαρμογής, και εκτιμούμε ότι οι μελλοντικές πιθανές αποδόσεις του είδους αυτού, θα αξιοποιηθούν μόνο για ενεργειακές χρήσεις όπως καυσόξυλα και pellets.

Πηγή: «Μερικές αλήθειες για το είδος ξύλου Παουλώνια»